اختلالات شخصیت http://personalitydisorder.mihanblog.com 2020-05-31T04:11:26+01:00 text/html 2012-11-16T10:28:44+01:00 personalitydisorder.mihanblog.com نصرت نوجوان کانمیران شخصیت هیستریک http://personalitydisorder.mihanblog.com/post/49 <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><FONT color=#339999><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>شخصیت هیستریک</SPAN></FONT></STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>خصوصیات عمده‌ی این تیپ شخصیتی، <STRONG><FONT color=#339999>توجه‌طلبی افراطی و آرایش ظاهری</FONT></STRONG> برای جلب توجه و هم‌چنین داشتن رفتارهای <STRONG><FONT color=#339999>هیجانی و نمایشی</FONT></STRONG> است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>شخصیت هیستریک یا نمایشی، یکی از انواع تیپ‌های شخصیت می‌باشد. خصوصیات عمده‌ی این تیپ شخصیتی، توجه‌طلبی افراطی و آرایش ظاهری برای جلب توجه و هم‌چنین داشتن رفتارهای هیجانی و نمایشی است. این قبیل افراد، بسیار تلقین‌پذیر بوده و در روابط بین‌فردی، بیش از حدِ متعارف، از خود صمیمیت نشان‌می‌دهند. تیپ‌های هیستریکال بسیار احساسی، برون‌گرا، شورانگیز، تابع امیال، ساده‌لوح، بی‌آلایش و غالباً جذاب هستند. علاوه‌بر جذاب بودن -‌به‌ویژه در بین جنس مخالف- مردم‌پسند نیز هستند. گستره‌ی شیوع این تیپ شخصیتی، در بین <STRONG><FONT color=#339999>هنرمندان و به‌ویژه بازیگران سینما</FONT></STRONG> و در بین زنان، بیش‌تر از مردان است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2012-10-08T02:48:23+01:00 personalitydisorder.mihanblog.com نصرت نوجوان کانمیران خطر بروز سکته مغزی در تیپ شخصیتی A http://personalitydisorder.mihanblog.com/post/48 <P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><IMG border=0 hspace=20 alt="" vspace=20 align=left src="http://www.finr.net/images/layout/brain_model.gif">نتایج تحقیقات جدید نشان داده است که <FONT color=#339999><STRONG>استرس مزمن</STRONG> </FONT>ناشی از عوامل تنش زای مهم در زندگی و رفتارهای مربوط به تیپ شخصیتی نوع </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>A</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>، خطر بروز سکته مغزی را تشدید می‌کند. </SPAN></P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA> <P align=right><BR>به نقل از واشنگتن پست، پیش از این معلوم گشته بود که عوارض‌ احتمالی‌ استرس‌ مزمن‌ می‌تواند در بسیاری‌ از مشکلات‌ مربوط‌ به‌ سلامت‌ شامل‌ حوادث‌، آرتریت‌، آسم‌، سرطان‌، سرماخوردگی‌، کولیت‌، دیابت‌، اختلالات‌ غدد درونریز، خستگی‌، سردرد، کمردرد، مشکلات‌ گوارشی‌، اختلالات‌ پوستی‌، بیماری‌ قلبی‌، فشار خون‌ بالا، بی‌ خوابی‌، دردهای‌ عضلانی‌، اختلال‌ کارکرد جنسی‌ و زخم‌ها نقش‌ بازی‌ می‌کند. </SPAN></P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA> <P align=right><BR>در مطالعات پیشین نشان داده شده بود که استرس مزمن موجب بروز علائم جسمی و روانی نامطلوب می‌شود که اگر <STRONG><FONT color=#339999>بیش از </FONT></STRONG></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><STRONG><FONT color=#339999>۶</FONT></STRONG></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><FONT color=#339999><STRONG> ماه</STRONG> </FONT>طول بکشد خطر ابتلا به <FONT color=#339999><STRONG>بیماریهای قلبی</STRONG> </FONT>را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد، اما در این مطالعه </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>ارتباط مستقیم بین استرس مزمن و افزایش خطر سکته مغزی، آشکار شده است. </SPAN></P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA> <P><BR></P></SPAN> text/html 2012-06-25T18:04:53+01:00 personalitydisorder.mihanblog.com نصرت نوجوان کانمیران اختلال شخصیت وسواس فکری- عملی http://personalitydisorder.mihanblog.com/post/47 <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></FONT></SPAN><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr>●</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>چشم انداز بیماری</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات ذهنی چاپ چهارم تجدید نظر شده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> DSM-IV-TR </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>اختلال شخصیت وسواسی فکری – عملی را این گونه توصیف می کند: الگوی فراگیر اشتغال ذهنی نسبت به نظم و ترتیب، کمال گرایی و کنترل ذهنی و میان فردی به بهای از دست دادن انعطاف پذیری، گشاده رویی و کارآمدی که از اوایل بزرگسالی آغاز و در زمینه های گوناگون ظاهر می گردد. و با چهار یا بیشتر از موارد زیر مشخص می شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>:<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr>▪ </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>اشتغال ذهنی نسبت به جزئیات، قواعد، فهرستها، سازماندهی یا برنامه ریزی تا اندازه ای که هدف اصلی فعالیت کم می شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr>▪ </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><FONT color=#009900>کمال گرایی</FONT> مانع از تکمیل کارها می شود( برای مثال: از کامل کردن یک طرح به علت این که معیارهای بیش از اندازه دقیق او برآورده نشده اند، ناتوان است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>(</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=2><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr>▪ </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><FONT color=#009900>شیفتگی شدید </FONT>به کار و تولید تا اندازه ای که فعالیتهای تفریحی و دوستیها نادیده گرفته می شوند (ناشی از نیاز اقتصادی آشکار نیست)</SPAN></FONT></P> text/html 2012-06-25T16:23:14+01:00 personalitydisorder.mihanblog.com نصرت نوجوان کانمیران خودشیفتگی چیست و خودشیفته کیست؟ http://personalitydisorder.mihanblog.com/post/46 <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>ریشه واژه خودشیفتگی و خودکامی به اسطوره یونانی که «نارسیوس» بود، برمی گردد. نارسیوس، مرد جوان خوش سیمایی بود که بسیار مجذوب خودش شد، به نحوی که کنار آب می نشست و ارتباطی با کسی نداشت. سرانجام عاشق عکس در آب شد و پنداشت که حوری بهشتی است. بنابراین کوشید که او را بگیرد ولی چون کامیاب نشد، مایوس گردید و در پایان از این اندوه جان سپرد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>! <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>این در واقع تعریف ویژگی فرد خودشیفته است. انسانی که صرفا به خویشتن می اندیشد و به قول یکی از روان شناسان صاحب نام؛ «تمام نیروی روانی وی به خودش معطوف است».</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>ترسم آن روز که در آینه خود نگری</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>عاشق خود شوی و دیده ز من برسپری</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>خودشیفتگی نوعی اختلال هیجانی اغراق آمیز است. مبتلایان به این اختلال، با سایرین همدل نیستند، ولی نیاز دارند پیاپی از سوی آنان مورد تمجید واقع شوند. خودشیفتگی، پیامد توانش آدمی در پذیرش نیازها و خواسته های دیگران است. هرچند خودشیفتگان و خویشتن کامان، تصویری مبالغه آمیز از خویش دارند، اما از پنداره بسیار آسیب پذیری برخوردار بوده و غالبا با هویت خویشتن ناآشنایند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2012-06-25T15:55:54+01:00 personalitydisorder.mihanblog.com نصرت نوجوان کانمیران همه چیز درباره «خودشیفتگی» http://personalitydisorder.mihanblog.com/post/45 <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>ریشه واژه «<FONT color=#009900>خودشیفتگی</FONT>» و «<FONT color=#009900>خودکامی</FONT>» در لغت، به اسطوره یونانی که «<FONT color=#009900>تارسیوس</FONT>» بود، برمی گردد. «تارسیوس» مرد جوان خوش سیمائی بود که بسیار مجذوب خودش شد; به نحوی که کنار آب می نشست و ارتباطی با کسی نداشت، سرانجام عاشق عکس خود در آب شد و پنداشت که بهشتی است. بنابراین کوشید که او را بگیرد، ولی چون موفق نشد، مایوس گردید و در پایان، از این اندوه، جان سپرد! این در واقع، تعریف ویژگی فرد خودشیفته است. انسانی که فقط به خویشتن می اندیشد. به قول یکی از روانشناسان صاحبنام: «تمام نیروی روانی او به خودش معطوف است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.»<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><FONT color=#009900>خودشیفتگی</FONT>، نوعی اختلال هیجانی بسیار اغراق آمیز است و مبتلایان به این اختلال، با سایرین <FONT color=#009900>همدل </FONT>نیستند! ولی نیاز دارند مرتب از سوی آنان مورد تمجید واقع شوند. هرچند خودشیفتگان و خویش کامان، تصویری مبالغه آمیز از خویش دارند، اما از پنداره بسیار آسیب پذیری برخوردار بوده و بیشتر با هویت خویشتن ناآشنایند. این اختلال کمتر از سایر اختلال های شخصیتی رخ می نماید و احتمال ابتلا» به آن به طور تقریبی، یک درصد است. برخی از مطالعه ها نشان می دهند که این اختلال، بیشتر در مردان جوان، روی می دهد. آسیب پذیری در عزت نفس، شخص مبتلا به خودشیفتگی را نسبت به انتقاد یا شکست، خیلی حساس می کند. گرچه امکان دارد این موضوع را آشکارا بروز ندهند، ولی خرده گیری از ایشان، سبب دل آزاری، احساس حقارت، کم ارزشی، تهی بودن و پوچی در آنان می شود. اینان در برابر توهین، غضب یا هجوم متقابل و گستاخی نشان می دهند که بیشتر وقت ها چنین تجربه هائی به انزوای اجتماعی و یا تحقیر می انجامد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2012-06-25T15:28:18+01:00 personalitydisorder.mihanblog.com نصرت نوجوان کانمیران اختلال شخصیت ضداجتماعی http://personalitydisorder.mihanblog.com/post/44 <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"><FONT size=1>&nbsp;</FONT></SPAN></SPAN><FONT size=1><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr>●</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>چشم انداز بیماری<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=1><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات ذهنی چاپ چهارم تجدید نظر شده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#009900> DSM-IV-TR </FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>اختلال <FONT color=#009900>شخصیت ضداجتماعی</FONT> را اینچنین شرح داده است: <FONT color=#009900>بی اعتنایی به حقوق دیگران تجاوز</FONT> به آنها به صورت الگویی نافذ و فراگیر وجود داشته و از <FONT color=#009900>پانزده سالگی</FONT> شروع شده باشد که نشانه اش سه تا یا بیشتر از موارد زیر است: فرد نتواند به هماهنگی با هنجارهای اجتماعی توام با احترام و توجه به رفتارهای ضابطه مند دست یابد و نشانهٔ آن انجام مکرر اعمالی باشد که به خاطر آنها مستوجب دستگیری باشد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> .</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=1>▪</FONT></SPAN><FONT size=1><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><FONT color=#009900>فریبکار و حقه باز بودن</FONT> که نشانه اش دروغ گفتن مستمر، داشتن اسمهای مستعار، و کلاه سر دیگران گذاشتن برای رسیدن به نفع شخصی یا لذت است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> .</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=1>▪ </FONT></SPAN><FONT size=1><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><FONT color=#009900>تکانشی بودن</FONT> یا ناتوانی از برنامه ریزی و پروراندن نقشه ای در سر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> .</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=1>▪</FONT></SPAN><FONT size=1><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><FONT color=#009900>تحریک پذیری</FONT> و پرخاشگر بودن به طوری که مکرراً جنگ و دعوا کند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=1>▪ </FONT></SPAN><FONT size=1><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>بی اعتنایی توام با بی پروایی به صورتی که به سلامتی خود و دیگران صدمه وارد کند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> text/html 2012-06-01T10:07:36+01:00 personalitydisorder.mihanblog.com نصرت نوجوان کانمیران اختلال شخصیت ضد اجتماعی http://personalitydisorder.mihanblog.com/post/43 <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr>▪&nbsp;</SPAN>&nbsp;</SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>ملاکهای تشخیص اختلال ضد اجتماعی</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr>▪ </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>الگوی مستمر بی‌اعتنایی و زیر پا نهادن حقوق دیگران که از پانزده سالگی شروع می‌شود و وجود سه علامت (یا بیشتر) از علائم زیر برای تشخیص ضروری است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr>▪ </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><FONT color=#009900>ناتوانی برای سازگاری</FONT> با موازین اجتماعی و قانونی که با دست زدن به اعمال تکراری زمینه ساز دستگیری ، تظاهر نماید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr>▪ </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><FONT color=#009900>فریبکاری </FONT>، که با دروغ گویی مکرر ، استفاده از نام‌‌های غیر واقعی یا «گوش بر» برای نفع و لذت شخصی ، مشخص می‌شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr>▪ </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><FONT color=#009900>رفتار تکانشی</FONT> (لحظه‌ای) و ناتوانی برای طرح ریزی پیشاپیش</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr>▪ </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><FONT color=#009900>تحریک پذیری</FONT> و پرخاشگری که با نزاع و حملات فیزیکی مکرر تظاهر می‌کند</SPAN></P> text/html 2012-06-01T09:50:49+01:00 personalitydisorder.mihanblog.com نصرت نوجوان کانمیران اختلال شخصیت خودشیفته http://personalitydisorder.mihanblog.com/post/42 <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><FONT color=#ff6600><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr>●</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>چشم انداز بیماری</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ff6600><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات ذهنی ، چاپ چهارم تجدید نظر شده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> DSM-IV-TR </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>اختلال <FONT color=#009900>شخصیت خودشیفته</FONT> را این چنین توصیف می کند: الگوی فراگیر بزرگ منشی (در خیال یا رفتار)، نیاز به تحسین و فقدان همدلی که از اوایل بزرگسالی آغاز شده و در زمینه های گوناگون، با پنج (یا بیشتر) مورد از موارد زیر مشخص می شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>:<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr>▪ </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>احساس بزرگ منشی مبنی بر مهم بودن برای مثال در پیشرفتها و استعدادهای خود اغراق می کند، و انتظار دارد که بی تناسب با پیشرفتهایش برتر شناخته شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr>▪ </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>با خیال پردازی های مربوط به موفقیت نامحدود، قدرت، زیرکی، زیبایی یا عشق آرمانی اشتغال ذهنی دارند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr>▪</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>معتقد است استثنایی و بی همتا است و تنها افراد طبقهٔ بالا می توانند او را درک کنند و باید با افراد (یا نهادهای) استثنایی سطح بالا ارتباط داشته باشد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2012-06-01T08:00:31+01:00 personalitydisorder.mihanblog.com نصرت نوجوان کانمیران اختلال شخصیت اجتنابی http://personalitydisorder.mihanblog.com/post/41 <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><STRONG><FONT color=#ff6600><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr>●<IMG style="WIDTH: 207px; HEIGHT: 194px" border=0 hspace=0 alt="" align=left src="http://vista.ir/include/articles/images/811ed15e399ba9ce40a090a7a3ebc507.jpg" width=237 height=252></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>چشم انداز بیماری</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات ذهنی چاپ چهارم تجدید نظر شده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <FONT color=#ff6600>DSM-IV-TR </FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>اختلال شخصیت اجتنابی را این گونه شرح داده است: الگوی فراگیر بازداری اجتماعی، احساس های نابسندگی و حساسیت زیاد نسبت به ارزیابی منفی که از اوایل بزررگسالی آغاز شده و در زمینه های گوناگون وجود دارد و باچهار یا بیشتر از موارد زیر مشخص می شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>:<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr>▪ </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>مایل نیست با دیگران در ارتباط باشد مگر مطمئن شود که مورد محبت قرار می گیرد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr>▪ </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>در روابط صمیمانه به علت ترس از شرمساری یا مسخره شدن محدودیت نشان می دهد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr>▪ </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>خواستار رابطه و برخورد با افراد نباشد، مگر با برخی از کسانی که دوستشان دارد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr>▪ </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>نسبت به مورد انتقاد قرار گرفتن و یا طرد شدن در موقعیتهای اجتماعی اشتغال ذهنی دارد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr>▪ </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>به دلیل ترس از بی کفایتی، در موقعیتهای بین فردی جدید کمرو است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2012-06-01T07:42:02+01:00 personalitydisorder.mihanblog.com نصرت نوجوان کانمیران احساس خود ارزشمندی http://personalitydisorder.mihanblog.com/post/40 <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN style="mso-spacerun: yes"><IMG style="WIDTH: 295px; HEIGHT: 296px" border=0 hspace=0 alt="" align=right src="http://vista.ir/include/articles/images/aa0263cb408d6990f49f869c4822850e.jpg" width=297 height=412>&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>نظریه پردازان شخصیت، همگی بر این عقیده اند که داشتن<FONT color=#ff6600> خود ارزشمندی</FONT> نقش اساسی در رشد سالم شخص دارد و اظهار می دارند که زندگی سالم روانی تنها در سایه <FONT color=#ff6600>احساس ارزش خود مثبت</FONT> شکل می گیرد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>خود ارزشمندی تجربه توانا بودن برای مقابله با مسائل اساسی زندگی و احساس شایستگی و خودباوری است. خود ارزشمندی از دو مقوله تشکیل یافته</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>: <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><STRONG><FONT color=#ff6600>۱</FONT></STRONG></SPAN><STRONG><FONT color=#ff6600><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>) </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>احساس کارآمدی شخص</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>:<o:p></o:p></SPAN></FONT></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>به معنای اعتماد به عملکردهای ذهنی و توانایی های خود برای فکر کردن، یاد گرفتن، قضاوت کردن، انتخاب کردن و تصمیم گرفتن و مهم تر از همه به معنای مقابله و غلبه بر مسائل و مشکلات متعدد و مختلف زندگی و کنترل خود است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT color=#ff6600>۲</FONT></SPAN><FONT color=#ff6600><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>)</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>احترام به خود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>:<o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>به معنای باور داشتن حق خود برای زندگی کردن و خوشحال بودن و فراتر از آن باور داشتن خود برای ابراز ایده ها، احساسات، خواسته ها، نیازها و سزاوار بودن برای رسیدن به هدف و موفقیت است و خود را شایسته محبت و احترام دیگران دانستن است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2012-06-01T07:26:00+01:00 personalitydisorder.mihanblog.com نصرت نوجوان کانمیران آیا می دانید اختلال تجزیه‌ی هویت چیست؟ http://personalitydisorder.mihanblog.com/post/39 <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN style="mso-spacerun: yes"><IMG style="WIDTH: 280px; HEIGHT: 263px" border=0 hspace=0 alt="" align=right src="http://vista.ir/include/articles/images/f5cee98b66f7e8b9a6344c35eee1eea5.jpg" width=297 height=296>&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA><FONT color=#009900>اختلال تجزیه هویت</FONT>(هویت پریشی)، که اختلال شخصیت چندگانه نیز نامیده می شود ، عبارت است از وجود دو یا چند هویت یا شخصیت متمایز که به تناوب رفتار را کنترل می کنند.معمولا هر شخصیت نام و سن و مجموعه خاصی از خاطرات و رفتارهای ویژه ی خود دارد.در اغلب موارد یک هویت اصلی با نام واقعی شخص وجود دارد که <FONT color=#009900>منفعل </FONT>، <FONT color=#009900>وابسته </FONT>و <FONT color=#009900>افسرده </FONT>است.<FONT color=#009900>هویتهای جانشین</FONT> نوعا دارای ویژگیهایی هستند که با هویت اصلی تعارض دارند: مثلا خصمانه ، کنترل کننده ، و خود ویرانگرند.در بعضی موارد ، این شخصیتها ممکن است حتی در ویژگیهایی مثل دستخط ، استعدادهای هنری و ورزشی ، و آشنایی به زبان خارجی با هم تفاوت داشته باشند.هویت اصلی معمولا از تجربه های هویتهای دیگر آگاهی ندارد.دوره هایی از یادزدودگی بدون علت ، از قبیل زوال حافظه برای چند ساعت یا چند روز در هفته ، می تواند نشانه ی وجود اختلال تجزیه ی هویت باشد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>یکی از مشهورترین موارد شخصیت چند گانه ، <FONT color=#009900>کریس سایزمور</FONT></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#009900> </FONT>(<FONT color=#009900>chris sizemore</FONT>) </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=AR-SA>است که شخصیتهای مختلف وی _ایو وایت ، ایو بلک،و جین _ در فیلم سه چره ی ایو به تصویر کشیده شده است و بعدها به تفصیل در زندگی نامه ی وی تحت عنوان من ایو هستم توصیف شده است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2012-05-17T05:52:11+01:00 personalitydisorder.mihanblog.com نصرت نوجوان کانمیران Freud’s Not Dead; He’s Just Really Hard to Find http://personalitydisorder.mihanblog.com/post/38 <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal align=left><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><FONT color=#ff6600>In defense of defense mechanisms</FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal align=left><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><FONT color=#ff6600>Published on May 15, 2012 by </FONT><A title="View Bio" href="http://www.psychologytoday.com/experts/susan-krauss-whitbourne-phd"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><FONT color=#ff6600>Susan Krauss Whitbourne, Ph.D.</FONT></SPAN></A><FONT color=#ff6600> in </FONT><A href="http://www.psychologytoday.com/blog/fulfillment-any-age"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><FONT color=#ff6600>Fulfillment at Any Age</FONT></SPAN></A><FONT color=#ff6600> <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal align=left><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p><FONT color=#ff6600>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal align=left><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=left src="http://rsrc.psychologytoday.com/files/imagecache/article-inline-half/blogs/33760/2012/05/95591-92289.jpg">According to a claim made several years ago in the <A href="http://www.nytimes.com/2007/11/25/weekinreview/25cohen.html" target=_blank><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">New York Times</SPAN></A>, Freud’s theory is still taught in universities, but not in psychology classes.&nbsp; When asked to explain why, the article puts forward the assertion (backed by two prominent psychologists) that <A title="Psychology Today looks at Psychoanalysis" href="http://www.psychologytoday.com/basics/psychoanalysis"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">psychoanalysis</SPAN></A> doesn’t have a solid evidence-based grounding. &nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class=MsoNormal align=left><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">I recently heard a talk in which the speaker, a physicist, referred to the Times article as “proof” that there’s not a shred of validity to the<FONT color=#009900> </FONT><A title="Psychology Today looks at Freudian Psychology" href="http://www.psychologytoday.com/basics/freud"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><FONT color=#009900>Freudian</FONT></SPAN></A><FONT color=#009900> perspective</FONT>.&nbsp; It seems like a good time to set the record straight. Using the criteria established for <A href="http://www.psychologytoday.com/blog/fulfillment-any-age/201108/13-qualities-look-in-effective-psychotherapist"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><FONT color=#009900>evidence-based treatment</FONT></SPAN></A>, traditional<FONT color=#009900> psychoanalysis </FONT>alone does not in fact pass muster as a method of <A title="Psychology Today looks at Psychotherapy" href="http://www.psychologytoday.com/basics/psychotherapy"><SPAN style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">therapy</SPAN></A> for the large majority of psychological disorders.&nbsp; However, to dismiss Freud’s contributions as irrelevant to psychology, as this article (and the <SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">speaker) implies, is an oversimplification</SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class=MsoNormal align=left></SPAN>&nbsp;</P> text/html 2012-04-11T07:05:13+01:00 personalitydisorder.mihanblog.com نصرت نوجوان کانمیران Don’t reduce everything to nature and nurture http://personalitydisorder.mihanblog.com/post/37 <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal align=left><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><FONT color=#000000><FONT size=1><STRONG><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=right src="http://rsrc.psychologytoday.com/files/imagecache/article-inline-half/blogs/59306/2012/04/92621-88925.jpeg">Genes and environment don’t explain everything. We’re wired by experience. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal align=left><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=1><STRONG><FONT color=#000000>Published on April 10, 2012 by<FONT color=#006600> <SPAN style="COLOR: blue">Loretta Graziano Breuning, Ph.D.</SPAN></FONT> in <SPAN style="COLOR: blue">Your Neurochemical Self</SPAN></FONT> <o:p></o:p></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class=MsoNormal align=left><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=1><STRONG>People debate nature vs. nurture as if they add up to 100%. <SPAN style="COLOR: blue">Genes</SPAN> and environment don't explain everything. A huge chunk of what you are comes from the <SPAN style="COLOR: blue">neural</SPAN> network you built from experience.<o:p></o:p></STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class=MsoNormal align=left><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><FONT size=1><STRONG>You were not born with a circuit chip in your brain, and you were not programmed by your culture. You built your neural circuits one connection at a time. Even the essential connections between your limbic system and your cortex, the pathways that tell your happy chemicals when to turn on and off, built up from experience. Instead of being born to love acorns and <SPAN style="COLOR: blue">fear</SPAN> coyotes like a squirrel is, you were born to love and fear based on your past experience of pleasure and pain</STRONG></FONT></SPAN></P> text/html 2012-04-01T15:49:57+01:00 personalitydisorder.mihanblog.com نصرت نوجوان کانمیران سرشت و پرورش، و شبه رابطه های مبتنی بر خودشیفتگی http://personalitydisorder.mihanblog.com/post/36 <P align=justify><FONT size=1><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>یكی از مهم‌ترین مسایلی كه باعث می‌شود افراد برای مشاوره یا روان‌درمانی به متخصصان سلامت روان مراجعه كنند، مشكلات مربوط به روابط بین‌فردی آنان، و به‌ویژه رابطه با افراد مهم زندگی‌شان، است. در نوشته‌های قبلی اشاره كردم كه روابط فرد با دیگران غالباً از الگویی تبعیت می‌كند كه خاص هر فرد است و در واقع افراد مختلف را براساس همین الگوهای رفتاری و رابطه‌ای آنان می‌شناسیم و بر این اساس می‌توانیم احساس‌ها، افكار و رفتارهای آنان را در موقعیت‌های مختلف پیش‌بینی كنیم. به این الگوهای فراگیر فكری، عاطفی و رفتاری در انسان‌ها «شخصیت» می&shy;گوییم. شكل‌گیری شخصیت فرد تحت تأثیر عوامل گوناگونی است. از طرفی عوامل و ویژگی‌های زیست‌شناختی هر فرد در نوع شخصیت او نقش دارند و از طرف دیگر تجربه‌ی زندگی افراد و رابطه‌های او در دوران كودكی در شكل‌گیری شخصیت‌اش مؤثرند.</SPAN> </FONT></P> text/html 2012-03-28T21:28:35+01:00 personalitydisorder.mihanblog.com نصرت نوجوان کانمیران خود شیفتگی http://personalitydisorder.mihanblog.com/post/35 <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 8.5pt" lang=AR-SA>خود شیفتگی نوعی اختلال هیجانی فوق العاده مبالغه آمیز است. افراد مبتلا به این اختلال فاقد احساس همدلی با دیگران هستند، اما نیاز دارند مدام از طرف آنها مورد تمجید قرار گیرند. خودشیفتگی نتیجه عدم توانایی شخص در پذیرش نیازها و خواسته های دیگران است. اگرچه افراد خودشیفته تصویری مبالغه آمیز از خود دارند، ولی دارای خود پنداره بسیار آسیب پذیری هستند و اغلب با هویت خود آشنا نیستند، برای همین همیشه به دنبال توجه و تأیید دیگرانند.<BR>این اختلال كمتر از سایر اختلالات شخصیتی رخ می دهد و احتمال ابتلا به آن حدود یك درصد است. بعضی از مطالعات نشان می دهند كه این اختلال بیشتر در مردان جوان رخ می دهد. آسیب پذیری در عزت نفس، شخص مبتلا بر خودشیفتگی را نسبت به انتقاد یا شكست خیلی حساس می كند. اگرچه ممكن است آنها این موضوع را به طور آشكار نشان ندهند، اما انتقاد كردن از ایشان موجب آزار، احساس حقارت، كم ارزشی، تهی بودن و پوچی در آنها می شود. این افراد در مقابل اهانت، خشم یا حمله متقابل و گستاخی نشان می دهند. چنین تجاربی اغلب منجر به انزوای اجتماعی و یا تحقیر می شود. روابط بین فردی و عملكرد این افراد نیز اغلب دچار مشكل می شود. درمان این اختلال از طریق روان درمانی و گفت وگو بین روان پزشك و بیمار امكان پذیر است.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 8.5pt" lang=AR-SA><FONT color=#999999>منبع: روزنامه همشهری</FONT></SPAN></P>