اختلالات شخصیت tag:http://personalitydisorder.mihanblog.com 2020-05-31T21:33:33+01:00 mihanblog.com شخصیت هیستریک 2012-11-16T10:28:44+01:00 2012-11-16T10:28:44+01:00 tag:http://personalitydisorder.mihanblog.com/post/49 نصرت نوجوان کانمیران شخصیت هیستریک  خصوصیات عمده‌ی این تیپ شخصیتی، توجه‌طلبی افراطی و آرایش ظاهری برای جلب توجه و هم‌چنین داشتن رفتارهای هیجانی و نمایشی است.   شخصیت هیستریک یا نمایشی، یکی از انواع تیپ‌های شخصیت می‌باشد. خصوصیات عمده‌ی این تیپ شخصیتی، توجه‌طلبی افراطی و آرایش ظاهری برای جلب توجه و هم‌چنین داشتن رفتارهای هیجانی و نمایشی است. این قبیل افراد، بسیار تلقین‌پذیر بوده و در روابط بین‌فردی، بیش از حدِ متعارف، از خود صمیمیت نشان‌می‌دهند. تیپ‌های هیستریکال بسیار احساسی، برون‌گرا، شورانگیز، تابع ام شخصیت هیستریک 

خصوصیات عمده‌ی این تیپ شخصیتی، توجه‌طلبی افراطی و آرایش ظاهری برای جلب توجه و هم‌چنین داشتن رفتارهای هیجانی و نمایشی است.

 

شخصیت هیستریک یا نمایشی، یکی از انواع تیپ‌های شخصیت می‌باشد. خصوصیات عمده‌ی این تیپ شخصیتی، توجه‌طلبی افراطی و آرایش ظاهری برای جلب توجه و هم‌چنین داشتن رفتارهای هیجانی و نمایشی است. این قبیل افراد، بسیار تلقین‌پذیر بوده و در روابط بین‌فردی، بیش از حدِ متعارف، از خود صمیمیت نشان‌می‌دهند. تیپ‌های هیستریکال بسیار احساسی، برون‌گرا، شورانگیز، تابع امیال، ساده‌لوح، بی‌آلایش و غالباً جذاب هستند. علاوه‌بر جذاب بودن -‌به‌ویژه در بین جنس مخالف- مردم‌پسند نیز هستند. گستره‌ی شیوع این تیپ شخصیتی، در بین هنرمندان و به‌ویژه بازیگران سینما و در بین زنان، بیش‌تر از مردان است.

]]>
خطر بروز سکته مغزی در تیپ شخصیتی A 2012-10-08T02:48:23+01:00 2012-10-08T02:48:23+01:00 tag:http://personalitydisorder.mihanblog.com/post/48 نصرت نوجوان کانمیران نتایج تحقیقات جدید نشان داده است که استرس مزمن ناشی از عوامل تنش زای مهم در زندگی و رفتارهای مربوط به تیپ شخصیتی نوع A، خطر بروز سکته مغزی را تشدید می‌کند. به نقل از واشنگتن پست، پیش از این معلوم گشته بود که عوارض‌ احتمالی‌ استرس‌ مزمن‌ می‌تواند در بسیاری‌ از مشکلات‌ مربوط‌ به‌ سلامت‌ شامل‌ حوادث‌، آرتریت‌، آسم‌، سرطان‌، سرماخوردگی‌، کولیت‌، دیابت‌، اختلالات‌ غدد درونریز، خستگی‌، سردرد، کمردرد، مشکلات‌ گوارشی‌، اختلالات‌ پوستی‌، بیماری‌ قلبی‌، فشار خون‌ بالا، بی‌ خوابی‌، دردهای‌ عضلانی‌، اختلا نتایج تحقیقات جدید نشان داده است که استرس مزمن ناشی از عوامل تنش زای مهم در زندگی و رفتارهای مربوط به تیپ شخصیتی نوع A، خطر بروز سکته مغزی را تشدید می‌کند.


به نقل از واشنگتن پست، پیش از این معلوم گشته بود که عوارض‌ احتمالی‌ استرس‌ مزمن‌ می‌تواند در بسیاری‌ از مشکلات‌ مربوط‌ به‌ سلامت‌ شامل‌ حوادث‌، آرتریت‌، آسم‌، سرطان‌، سرماخوردگی‌، کولیت‌، دیابت‌، اختلالات‌ غدد درونریز، خستگی‌، سردرد، کمردرد، مشکلات‌ گوارشی‌، اختلالات‌ پوستی‌، بیماری‌ قلبی‌، فشار خون‌ بالا، بی‌ خوابی‌، دردهای‌ عضلانی‌، اختلال‌ کارکرد جنسی‌ و زخم‌ها نقش‌ بازی‌ می‌کند.


در مطالعات پیشین نشان داده شده بود که استرس مزمن موجب بروز علائم جسمی و روانی نامطلوب می‌شود که اگر بیش از ۶ ماه طول بکشد خطر ابتلا به بیماریهای قلبی را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد، اما در این مطالعه ارتباط مستقیم بین استرس مزمن و افزایش خطر سکته مغزی، آشکار شده است.


]]>
اختلال شخصیت وسواس فکری- عملی 2012-06-25T18:04:53+01:00 2012-06-25T18:04:53+01:00 tag:http://personalitydisorder.mihanblog.com/post/47 نصرت نوجوان کانمیران  ●چشم انداز بیماری راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات ذهنی چاپ چهارم تجدید نظر شده DSM-IV-TR اختلال شخصیت وسواسی فکری – عملی را این گونه توصیف می کند: الگوی فراگیر اشتغال ذهنی نسبت به نظم و ترتیب، کمال گرایی و کنترل ذهنی و میان فردی به بهای از دست دادن انعطاف پذیری، گشاده رویی و کارآمدی که از اوایل بزرگسالی آغاز و در زمینه های گوناگون ظاهر می گردد. و با چهار یا بیشتر از موارد زیر مشخص می شود: ▪ اشتغال ذهنی نسبت به جزئیات، قواعد، فهرستها، سازماندهی یا برنامه ریزی تا اندازه ای که هدف اصلی فعا  چشم انداز بیماری

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات ذهنی چاپ چهارم تجدید نظر شده DSM-IV-TR اختلال شخصیت وسواسی فکری – عملی را این گونه توصیف می کند: الگوی فراگیر اشتغال ذهنی نسبت به نظم و ترتیب، کمال گرایی و کنترل ذهنی و میان فردی به بهای از دست دادن انعطاف پذیری، گشاده رویی و کارآمدی که از اوایل بزرگسالی آغاز و در زمینه های گوناگون ظاهر می گردد. و با چهار یا بیشتر از موارد زیر مشخص می شود:

اشتغال ذهنی نسبت به جزئیات، قواعد، فهرستها، سازماندهی یا برنامه ریزی تا اندازه ای که هدف اصلی فعالیت کم می شود.

کمال گرایی مانع از تکمیل کارها می شود( برای مثال: از کامل کردن یک طرح به علت این که معیارهای بیش از اندازه دقیق او برآورده نشده اند، ناتوان است(

شیفتگی شدید به کار و تولید تا اندازه ای که فعالیتهای تفریحی و دوستیها نادیده گرفته می شوند (ناشی از نیاز اقتصادی آشکار نیست)

]]>
خودشیفتگی چیست و خودشیفته کیست؟ 2012-06-25T16:23:14+01:00 2012-06-25T16:23:14+01:00 tag:http://personalitydisorder.mihanblog.com/post/46 نصرت نوجوان کانمیران  ریشه واژه خودشیفتگی و خودکامی به اسطوره یونانی که «نارسیوس» بود، برمی گردد. نارسیوس، مرد جوان خوش سیمایی بود که بسیار مجذوب خودش شد، به نحوی که کنار آب می نشست و ارتباطی با کسی نداشت. سرانجام عاشق عکس در آب شد و پنداشت که حوری بهشتی است. بنابراین کوشید که او را بگیرد ولی چون کامیاب نشد، مایوس گردید و در پایان از این اندوه جان سپرد! این در واقع تعریف ویژگی فرد خودشیفته است. انسانی که صرفا به خویشتن می اندیشد و به قول یکی از روان شناسان صاحب نام؛ «تمام نیروی روانی وی به خودش معطوف است». ت  ریشه واژه خودشیفتگی و خودکامی به اسطوره یونانی که «نارسیوس» بود، برمی گردد. نارسیوس، مرد جوان خوش سیمایی بود که بسیار مجذوب خودش شد، به نحوی که کنار آب می نشست و ارتباطی با کسی نداشت. سرانجام عاشق عکس در آب شد و پنداشت که حوری بهشتی است. بنابراین کوشید که او را بگیرد ولی چون کامیاب نشد، مایوس گردید و در پایان از این اندوه جان سپرد!

این در واقع تعریف ویژگی فرد خودشیفته است. انسانی که صرفا به خویشتن می اندیشد و به قول یکی از روان شناسان صاحب نام؛ «تمام نیروی روانی وی به خودش معطوف است».

ترسم آن روز که در آینه خود نگری

عاشق خود شوی و دیده ز من برسپری

خودشیفتگی نوعی اختلال هیجانی اغراق آمیز است. مبتلایان به این اختلال، با سایرین همدل نیستند، ولی نیاز دارند پیاپی از سوی آنان مورد تمجید واقع شوند. خودشیفتگی، پیامد توانش آدمی در پذیرش نیازها و خواسته های دیگران است. هرچند خودشیفتگان و خویشتن کامان، تصویری مبالغه آمیز از خویش دارند، اما از پنداره بسیار آسیب پذیری برخوردار بوده و غالبا با هویت خویشتن ناآشنایند.

]]>
همه چیز درباره «خودشیفتگی» 2012-06-25T15:55:54+01:00 2012-06-25T15:55:54+01:00 tag:http://personalitydisorder.mihanblog.com/post/45 نصرت نوجوان کانمیران  ریشه واژه «خودشیفتگی» و «خودکامی» در لغت، به اسطوره یونانی که «تارسیوس» بود، برمی گردد. «تارسیوس» مرد جوان خوش سیمائی بود که بسیار مجذوب خودش شد; به نحوی که کنار آب می نشست و ارتباطی با کسی نداشت، سرانجام عاشق عکس خود در آب شد و پنداشت که بهشتی است. بنابراین کوشید که او را بگیرد، ولی چون موفق نشد، مایوس گردید و در پایان، از این اندوه، جان سپرد! این در واقع، تعریف ویژگی فرد خودشیفته است. انسانی که فقط به خویشتن می اندیشد. به قول یکی از روانشناسان صاحبنام: «تمام نیروی روانی او به خودش معطوف  ریشه واژه «خودشیفتگی» و «خودکامی» در لغت، به اسطوره یونانی که «تارسیوس» بود، برمی گردد. «تارسیوس» مرد جوان خوش سیمائی بود که بسیار مجذوب خودش شد; به نحوی که کنار آب می نشست و ارتباطی با کسی نداشت، سرانجام عاشق عکس خود در آب شد و پنداشت که بهشتی است. بنابراین کوشید که او را بگیرد، ولی چون موفق نشد، مایوس گردید و در پایان، از این اندوه، جان سپرد! این در واقع، تعریف ویژگی فرد خودشیفته است. انسانی که فقط به خویشتن می اندیشد. به قول یکی از روانشناسان صاحبنام: «تمام نیروی روانی او به خودش معطوف است

خودشیفتگی، نوعی اختلال هیجانی بسیار اغراق آمیز است و مبتلایان به این اختلال، با سایرین همدل نیستند! ولی نیاز دارند مرتب از سوی آنان مورد تمجید واقع شوند. هرچند خودشیفتگان و خویش کامان، تصویری مبالغه آمیز از خویش دارند، اما از پنداره بسیار آسیب پذیری برخوردار بوده و بیشتر با هویت خویشتن ناآشنایند. این اختلال کمتر از سایر اختلال های شخصیتی رخ می نماید و احتمال ابتلا» به آن به طور تقریبی، یک درصد است. برخی از مطالعه ها نشان می دهند که این اختلال، بیشتر در مردان جوان، روی می دهد. آسیب پذیری در عزت نفس، شخص مبتلا به خودشیفتگی را نسبت به انتقاد یا شکست، خیلی حساس می کند. گرچه امکان دارد این موضوع را آشکارا بروز ندهند، ولی خرده گیری از ایشان، سبب دل آزاری، احساس حقارت، کم ارزشی، تهی بودن و پوچی در آنان می شود. اینان در برابر توهین، غضب یا هجوم متقابل و گستاخی نشان می دهند که بیشتر وقت ها چنین تجربه هائی به انزوای اجتماعی و یا تحقیر می انجامد.

]]>
اختلال شخصیت ضداجتماعی 2012-06-25T15:28:18+01:00 2012-06-25T15:28:18+01:00 tag:http://personalitydisorder.mihanblog.com/post/44 نصرت نوجوان کانمیران  ●چشم انداز بیماری راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات ذهنی چاپ چهارم تجدید نظر شده DSM-IV-TR اختلال شخصیت ضداجتماعی را اینچنین شرح داده است: بی اعتنایی به حقوق دیگران تجاوز به آنها به صورت الگویی نافذ و فراگیر وجود داشته و از پانزده سالگی شروع شده باشد که نشانه اش سه تا یا بیشتر از موارد زیر است: فرد نتواند به هماهنگی با هنجارهای اجتماعی توام با احترام و توجه به رفتارهای ضابطه مند دست یابد و نشانهٔ آن انجام مکرر اعمالی باشد که به خاطر آنها مستوجب دستگیری باشد . ▪فریبکار و حقه باز بودن که نشا  چشم انداز بیماری

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات ذهنی چاپ چهارم تجدید نظر شده DSM-IV-TR اختلال شخصیت ضداجتماعی را اینچنین شرح داده است: بی اعتنایی به حقوق دیگران تجاوز به آنها به صورت الگویی نافذ و فراگیر وجود داشته و از پانزده سالگی شروع شده باشد که نشانه اش سه تا یا بیشتر از موارد زیر است: فرد نتواند به هماهنگی با هنجارهای اجتماعی توام با احترام و توجه به رفتارهای ضابطه مند دست یابد و نشانهٔ آن انجام مکرر اعمالی باشد که به خاطر آنها مستوجب دستگیری باشد .

فریبکار و حقه باز بودن که نشانه اش دروغ گفتن مستمر، داشتن اسمهای مستعار، و کلاه سر دیگران گذاشتن برای رسیدن به نفع شخصی یا لذت است .

تکانشی بودن یا ناتوانی از برنامه ریزی و پروراندن نقشه ای در سر .

تحریک پذیری و پرخاشگر بودن به طوری که مکرراً جنگ و دعوا کند.

بی اعتنایی توام با بی پروایی به صورتی که به سلامتی خود و دیگران صدمه وارد کند.

]]>
اختلال شخصیت ضد اجتماعی 2012-06-01T10:07:36+01:00 2012-06-01T10:07:36+01:00 tag:http://personalitydisorder.mihanblog.com/post/43 نصرت نوجوان کانمیران  ▪   ملاکهای تشخیص اختلال ضد اجتماعی ▪ الگوی مستمر بی‌اعتنایی و زیر پا نهادن حقوق دیگران که از پانزده سالگی شروع می‌شود و وجود سه علامت (یا بیشتر) از علائم زیر برای تشخیص ضروری است. ▪ ناتوانی برای سازگاری با موازین اجتماعی و قانونی که با دست زدن به اعمال تکراری زمینه ساز دستگیری ، تظاهر نماید. ▪ فریبکاری ، که با دروغ گویی مکرر ، استفاده از نام‌‌های غیر واقعی یا «گوش بر» برای نفع و لذت شخصی ، مشخص می‌شود. ▪ رفتار تکانشی (لحظه‌ای) و ناتوانی برای طرح ریزی پیشاپیش. ▪ تحر  ▪   ملاکهای تشخیص اختلال ضد اجتماعی

الگوی مستمر بی‌اعتنایی و زیر پا نهادن حقوق دیگران که از پانزده سالگی شروع می‌شود و وجود سه علامت (یا بیشتر) از علائم زیر برای تشخیص ضروری است.

ناتوانی برای سازگاری با موازین اجتماعی و قانونی که با دست زدن به اعمال تکراری زمینه ساز دستگیری ، تظاهر نماید.

فریبکاری ، که با دروغ گویی مکرر ، استفاده از نام‌‌های غیر واقعی یا «گوش بر» برای نفع و لذت شخصی ، مشخص می‌شود.

رفتار تکانشی (لحظه‌ای) و ناتوانی برای طرح ریزی پیشاپیش.

تحریک پذیری و پرخاشگری که با نزاع و حملات فیزیکی مکرر تظاهر می‌کند

]]>
اختلال شخصیت خودشیفته 2012-06-01T09:50:49+01:00 2012-06-01T09:50:49+01:00 tag:http://personalitydisorder.mihanblog.com/post/42 نصرت نوجوان کانمیران  ●چشم انداز بیماری راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات ذهنی ، چاپ چهارم تجدید نظر شده DSM-IV-TR اختلال شخصیت خودشیفته را این چنین توصیف می کند: الگوی فراگیر بزرگ منشی (در خیال یا رفتار)، نیاز به تحسین و فقدان همدلی که از اوایل بزرگسالی آغاز شده و در زمینه های گوناگون، با پنج (یا بیشتر) مورد از موارد زیر مشخص می شود: ▪ احساس بزرگ منشی مبنی بر مهم بودن برای مثال در پیشرفتها و استعدادهای خود اغراق می کند، و انتظار دارد که بی تناسب با پیشرفتهایش برتر شناخته شود. ▪ با خیال پردازی های مربوط به م  چشم انداز بیماری

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات ذهنی ، چاپ چهارم تجدید نظر شده DSM-IV-TR اختلال شخصیت خودشیفته را این چنین توصیف می کند: الگوی فراگیر بزرگ منشی (در خیال یا رفتار)، نیاز به تحسین و فقدان همدلی که از اوایل بزرگسالی آغاز شده و در زمینه های گوناگون، با پنج (یا بیشتر) مورد از موارد زیر مشخص می شود:

احساس بزرگ منشی مبنی بر مهم بودن برای مثال در پیشرفتها و استعدادهای خود اغراق می کند، و انتظار دارد که بی تناسب با پیشرفتهایش برتر شناخته شود.

با خیال پردازی های مربوط به موفقیت نامحدود، قدرت، زیرکی، زیبایی یا عشق آرمانی اشتغال ذهنی دارند.

معتقد است استثنایی و بی همتا است و تنها افراد طبقهٔ بالا می توانند او را درک کنند و باید با افراد (یا نهادهای) استثنایی سطح بالا ارتباط داشته باشد.

]]>
اختلال شخصیت اجتنابی 2012-06-01T08:00:31+01:00 2012-06-01T08:00:31+01:00 tag:http://personalitydisorder.mihanblog.com/post/41 نصرت نوجوان کانمیران  ●چشم انداز بیماری راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات ذهنی چاپ چهارم تجدید نظر شده DSM-IV-TR اختلال شخصیت اجتنابی را این گونه شرح داده است: الگوی فراگیر بازداری اجتماعی، احساس های نابسندگی و حساسیت زیاد نسبت به ارزیابی منفی که از اوایل بزررگسالی آغاز شده و در زمینه های گوناگون وجود دارد و باچهار یا بیشتر از موارد زیر مشخص می شود: ▪ مایل نیست با دیگران در ارتباط باشد مگر مطمئن شود که مورد محبت قرار می گیرد. ▪ در روابط صمیمانه به علت ترس از شرمساری یا مسخره شدن محدودیت نشان می دهد. ▪ خواستا  چشم انداز بیماری

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات ذهنی چاپ چهارم تجدید نظر شده DSM-IV-TR اختلال شخصیت اجتنابی را این گونه شرح داده است: الگوی فراگیر بازداری اجتماعی، احساس های نابسندگی و حساسیت زیاد نسبت به ارزیابی منفی که از اوایل بزررگسالی آغاز شده و در زمینه های گوناگون وجود دارد و باچهار یا بیشتر از موارد زیر مشخص می شود:

مایل نیست با دیگران در ارتباط باشد مگر مطمئن شود که مورد محبت قرار می گیرد.

در روابط صمیمانه به علت ترس از شرمساری یا مسخره شدن محدودیت نشان می دهد.

خواستار رابطه و برخورد با افراد نباشد، مگر با برخی از کسانی که دوستشان دارد.

نسبت به مورد انتقاد قرار گرفتن و یا طرد شدن در موقعیتهای اجتماعی اشتغال ذهنی دارد.

به دلیل ترس از بی کفایتی، در موقعیتهای بین فردی جدید کمرو است.

]]>
احساس خود ارزشمندی 2012-06-01T07:42:02+01:00 2012-06-01T07:42:02+01:00 tag:http://personalitydisorder.mihanblog.com/post/40 نصرت نوجوان کانمیران  نظریه پردازان شخصیت، همگی بر این عقیده اند که داشتن خود ارزشمندی نقش اساسی در رشد سالم شخص دارد و اظهار می دارند که زندگی سالم روانی تنها در سایه احساس ارزش خود مثبت شکل می گیرد. خود ارزشمندی تجربه توانا بودن برای مقابله با مسائل اساسی زندگی و احساس شایستگی و خودباوری است. خود ارزشمندی از دو مقوله تشکیل یافته: ۱) احساس کارآمدی شخص: به معنای اعتماد به عملکردهای ذهنی و توانایی های خود برای فکر کردن، یاد گرفتن، قضاوت کردن، انتخاب کردن و تصمیم گرفتن و مهم تر از همه به معنای مقابله و غلبه  نظریه پردازان شخصیت، همگی بر این عقیده اند که داشتن خود ارزشمندی نقش اساسی در رشد سالم شخص دارد و اظهار می دارند که زندگی سالم روانی تنها در سایه احساس ارزش خود مثبت شکل می گیرد.

خود ارزشمندی تجربه توانا بودن برای مقابله با مسائل اساسی زندگی و احساس شایستگی و خودباوری است. خود ارزشمندی از دو مقوله تشکیل یافته:

۱) احساس کارآمدی شخص:

به معنای اعتماد به عملکردهای ذهنی و توانایی های خود برای فکر کردن، یاد گرفتن، قضاوت کردن، انتخاب کردن و تصمیم گرفتن و مهم تر از همه به معنای مقابله و غلبه بر مسائل و مشکلات متعدد و مختلف زندگی و کنترل خود است.

۲) احترام به خود:

به معنای باور داشتن حق خود برای زندگی کردن و خوشحال بودن و فراتر از آن باور داشتن خود برای ابراز ایده ها، احساسات، خواسته ها، نیازها و سزاوار بودن برای رسیدن به هدف و موفقیت است و خود را شایسته محبت و احترام دیگران دانستن است.

]]>
آیا می دانید اختلال تجزیه‌ی هویت چیست؟ 2012-06-01T07:26:00+01:00 2012-06-01T07:26:00+01:00 tag:http://personalitydisorder.mihanblog.com/post/39 نصرت نوجوان کانمیران  اختلال تجزیه هویت(هویت پریشی)، که اختلال شخصیت چندگانه نیز نامیده می شود ، عبارت است از وجود دو یا چند هویت یا شخصیت متمایز که به تناوب رفتار را کنترل می کنند.معمولا هر شخصیت نام و سن و مجموعه خاصی از خاطرات و رفتارهای ویژه ی خود دارد.در اغلب موارد یک هویت اصلی با نام واقعی شخص وجود دارد که منفعل ، وابسته و افسرده است.هویتهای جانشین نوعا دارای ویژگیهایی هستند که با هویت اصلی تعارض دارند: مثلا خصمانه ، کنترل کننده ، و خود ویرانگرند.در بعضی موارد ، این شخصیتها ممکن است حتی در ویژگیهایی مثل د  اختلال تجزیه هویت(هویت پریشی)، که اختلال شخصیت چندگانه نیز نامیده می شود ، عبارت است از وجود دو یا چند هویت یا شخصیت متمایز که به تناوب رفتار را کنترل می کنند.معمولا هر شخصیت نام و سن و مجموعه خاصی از خاطرات و رفتارهای ویژه ی خود دارد.در اغلب موارد یک هویت اصلی با نام واقعی شخص وجود دارد که منفعل ، وابسته و افسرده است.هویتهای جانشین نوعا دارای ویژگیهایی هستند که با هویت اصلی تعارض دارند: مثلا خصمانه ، کنترل کننده ، و خود ویرانگرند.در بعضی موارد ، این شخصیتها ممکن است حتی در ویژگیهایی مثل دستخط ، استعدادهای هنری و ورزشی ، و آشنایی به زبان خارجی با هم تفاوت داشته باشند.هویت اصلی معمولا از تجربه های هویتهای دیگر آگاهی ندارد.دوره هایی از یادزدودگی بدون علت ، از قبیل زوال حافظه برای چند ساعت یا چند روز در هفته ، می تواند نشانه ی وجود اختلال تجزیه ی هویت باشد.

یکی از مشهورترین موارد شخصیت چند گانه ، کریس سایزمور (chris sizemore) است که شخصیتهای مختلف وی _ایو وایت ، ایو بلک،و جین _ در فیلم سه چره ی ایو به تصویر کشیده شده است و بعدها به تفصیل در زندگی نامه ی وی تحت عنوان من ایو هستم توصیف شده است.

]]>
Freud’s Not Dead; He’s Just Really Hard to Find 2012-05-17T05:52:11+01:00 2012-05-17T05:52:11+01:00 tag:http://personalitydisorder.mihanblog.com/post/38 نصرت نوجوان کانمیران In defense of defense mechanisms Published on May 15, 2012 by Susan Krauss Whitbourne, Ph.D. in Fulfillment at Any Age   According to a claim made several years ago in the New York Times, Freud’s theory is still taught in universities, but not in psychology classes.  When asked to explain why, the article puts forward the assertion (backed by two prominent psychologists) that psychoanalysis doesn’t have a solid evidence-based grounding.   I recently heard a talk in which the In defense of defense mechanisms

Published on May 15, 2012 by Susan Krauss Whitbourne, Ph.D. in Fulfillment at Any Age

 

According to a claim made several years ago in the New York Times, Freud’s theory is still taught in universities, but not in psychology classes.  When asked to explain why, the article puts forward the assertion (backed by two prominent psychologists) that psychoanalysis doesn’t have a solid evidence-based grounding.  

I recently heard a talk in which the speaker, a physicist, referred to the Times article as “proof” that there’s not a shred of validity to the Freudian perspective.  It seems like a good time to set the record straight. Using the criteria established for evidence-based treatment, traditional psychoanalysis alone does not in fact pass muster as a method of therapy for the large majority of psychological disorders.  However, to dismiss Freud’s contributions as irrelevant to psychology, as this article (and the speaker) implies, is an oversimplification

 

]]>
Don’t reduce everything to nature and nurture 2012-04-11T07:05:13+01:00 2012-04-11T07:05:13+01:00 tag:http://personalitydisorder.mihanblog.com/post/37 نصرت نوجوان کانمیران Genes and environment don’t explain everything. We’re wired by experience. Published on April 10, 2012 by Loretta Graziano Breuning, Ph.D. in Your Neurochemical Self People debate nature vs. nurture as if they add up to 100%. Genes and environment don't explain everything. A huge chunk of what you are comes from the neural network you built from experience. You were not born with a circuit chip in your brain, and you were not programmed by your culture. You built your neural circuits one co Genes and environment don’t explain everything. We’re wired by experience.

Published on April 10, 2012 by Loretta Graziano Breuning, Ph.D. in Your Neurochemical Self

People debate nature vs. nurture as if they add up to 100%. Genes and environment don't explain everything. A huge chunk of what you are comes from the neural network you built from experience.

You were not born with a circuit chip in your brain, and you were not programmed by your culture. You built your neural circuits one connection at a time. Even the essential connections between your limbic system and your cortex, the pathways that tell your happy chemicals when to turn on and off, built up from experience. Instead of being born to love acorns and fear coyotes like a squirrel is, you were born to love and fear based on your past experience of pleasure and pain

]]>
سرشت و پرورش، و شبه رابطه های مبتنی بر خودشیفتگی 2012-04-01T15:49:57+01:00 2012-04-01T15:49:57+01:00 tag:http://personalitydisorder.mihanblog.com/post/36 نصرت نوجوان کانمیران یكی از مهم‌ترین مسایلی كه باعث می‌شود افراد برای مشاوره یا روان‌درمانی به متخصصان سلامت روان مراجعه كنند، مشكلات مربوط به روابط بین‌فردی آنان، و به‌ویژه رابطه با افراد مهم زندگی‌شان، است. در نوشته‌های قبلی اشاره كردم كه روابط فرد با دیگران غالباً از الگویی تبعیت می‌كند كه خاص هر فرد است و در واقع افراد مختلف را براساس همین الگوهای رفتاری و رابطه‌ای آنان می‌شناسیم و بر این اساس می‌توانیم احساس‌ها، افكار و رفتارهای آنان را در موقعیت‌های مختلف پیش‌بینی كنیم. به این الگوهای فراگیر فكری، عاطفی و رفتا یكی از مهم‌ترین مسایلی كه باعث می‌شود افراد برای مشاوره یا روان‌درمانی به متخصصان سلامت روان مراجعه كنند، مشكلات مربوط به روابط بین‌فردی آنان، و به‌ویژه رابطه با افراد مهم زندگی‌شان، است. در نوشته‌های قبلی اشاره كردم كه روابط فرد با دیگران غالباً از الگویی تبعیت می‌كند كه خاص هر فرد است و در واقع افراد مختلف را براساس همین الگوهای رفتاری و رابطه‌ای آنان می‌شناسیم و بر این اساس می‌توانیم احساس‌ها، افكار و رفتارهای آنان را در موقعیت‌های مختلف پیش‌بینی كنیم. به این الگوهای فراگیر فكری، عاطفی و رفتاری در انسان‌ها «شخصیت» می­گوییم. شكل‌گیری شخصیت فرد تحت تأثیر عوامل گوناگونی است. از طرفی عوامل و ویژگی‌های زیست‌شناختی هر فرد در نوع شخصیت او نقش دارند و از طرف دیگر تجربه‌ی زندگی افراد و رابطه‌های او در دوران كودكی در شكل‌گیری شخصیت‌اش مؤثرند.

]]>
خود شیفتگی 2012-03-28T21:28:35+01:00 2012-03-28T21:28:35+01:00 tag:http://personalitydisorder.mihanblog.com/post/35 نصرت نوجوان کانمیران خود شیفتگی نوعی اختلال هیجانی فوق العاده مبالغه آمیز است. افراد مبتلا به این اختلال فاقد احساس همدلی با دیگران هستند، اما نیاز دارند مدام از طرف آنها مورد تمجید قرار گیرند. خودشیفتگی نتیجه عدم توانایی شخص در پذیرش نیازها و خواسته های دیگران است. اگرچه افراد خودشیفته تصویری مبالغه آمیز از خود دارند، ولی دارای خود پنداره بسیار آسیب پذیری هستند و اغلب با هویت خود آشنا نیستند، برای همین همیشه به دنبال توجه و تأیید دیگرانند.این اختلال كمتر از سایر اختلالات شخصیتی رخ می دهد و احتمال ابتلا به آن حدود ی خود شیفتگی نوعی اختلال هیجانی فوق العاده مبالغه آمیز است. افراد مبتلا به این اختلال فاقد احساس همدلی با دیگران هستند، اما نیاز دارند مدام از طرف آنها مورد تمجید قرار گیرند. خودشیفتگی نتیجه عدم توانایی شخص در پذیرش نیازها و خواسته های دیگران است. اگرچه افراد خودشیفته تصویری مبالغه آمیز از خود دارند، ولی دارای خود پنداره بسیار آسیب پذیری هستند و اغلب با هویت خود آشنا نیستند، برای همین همیشه به دنبال توجه و تأیید دیگرانند.
این اختلال كمتر از سایر اختلالات شخصیتی رخ می دهد و احتمال ابتلا به آن حدود یك درصد است. بعضی از مطالعات نشان می دهند كه این اختلال بیشتر در مردان جوان رخ می دهد. آسیب پذیری در عزت نفس، شخص مبتلا بر خودشیفتگی را نسبت به انتقاد یا شكست خیلی حساس می كند. اگرچه ممكن است آنها این موضوع را به طور آشكار نشان ندهند، اما انتقاد كردن از ایشان موجب آزار، احساس حقارت، كم ارزشی، تهی بودن و پوچی در آنها می شود. این افراد در مقابل اهانت، خشم یا حمله متقابل و گستاخی نشان می دهند. چنین تجاربی اغلب منجر به انزوای اجتماعی و یا تحقیر می شود. روابط بین فردی و عملكرد این افراد نیز اغلب دچار مشكل می شود. درمان این اختلال از طریق روان درمانی و گفت وگو بین روان پزشك و بیمار امكان پذیر است.

منبع: روزنامه همشهری

]]>