مهم تـریـن ویژگی مبتلایان به ایـن اختلال شخصیتی عبارت است از تمایل به جلب توجـه . آنها برای این کار دست به کارهای غیرعادی می زنند،از جمله پوشیدن لباس های عجیب،آرایش های نابهنجار و زننده،اغواگری و تکبر.این شخص اگر در جمعی مورد توجه قرار نگیرد به شدت احساس ناراحتی می کند و به هر ترتیب می کوشد توجه دیگران را به خود جلب نماید .

عواطف ایـن افـراد به صورت شدید و نمایشی و اغراق آمیـز ابـراز می شود ، اما از عمق بـرخوردار نیست . می توان گفت این افراد رفتارهای کودکانه ای دارند . برای نمـونـه بسیار تلقیـن پـذیر و به اصطلاح دهان بیـن هستند . شیفتـه مدهای جدیـد و تغییـرات پی در پی هستند ، بی آنکه واقعا نیـازی به این تغیـیرات باشد . اصـولا به دست آوردن و سپس رها کردن ، یکی از ویـژگی های بارز آنان و نماینده عدم بلوغ عاطفی است. اقدام به خودکشی های نمایشی و حملات غش و ضعف در برابر ناکامی رسیدن به خواسته ها در زنان و مردان هیستریونیک فراوان است .

منظور افراد هیستریونیک از خودکشی معمولا ایجاد احساس گناه در اطرافیان یا رهایی از تنبیـه و یا جلب نظـر و در مجموع بـرای رسیـدن به خواستـه هاست و قصـد مـرگ در بیـن نیست . آنها در معرض اعتیاد به مواد مخدر و الکل و رفتارهای ناهنجار جنسی و درگیری با قانون قرار دارند . برای درمان این بیماران ، روان درمانی با رویکرد تحلیلی احتمالا جنبه انتخابی دارد . برخی پژوهشگران شناخت درمانی را برای بیمار توصیه می کنند ، به این مفهوم که او بیاموزد ، بیندیشد و به صورت ناگهانی و مهر نشدنی رفتار نکند .

درمان دارویی نیز جهت رفع برخی نشانه های ویژه ، برای نمونه داروهای ضدافسردگی برای رفع افسردگی و شکایات بدنی ، داروهای ضد اضطراب برای رفع اضطراب و داروهای ضد روان پریشی بـرای رفـع حالات دگـرسان بیـنـی محیط و تحریـف های ادراکی که گاه ایـن بیـماران بـه آنها دچار می شوند ، می تواند کاربرد داشته باشد .

 

منبع: بانک اطلاعات